Bododo-media d.o.o. Ozaljska 34, HR-10000 Zagreb info@bododo-media.hr t. +385 (0)1 383 9677 f. +385 (0)1 383 9677 m. +385 (0)98 238 083

© 2013 Bododo-media | All rights reserved | More

© 2013 Bododo-media | All rights reserved | Više

Bododo Media d.o.o., Ozaljska 34, HR-10000 Zagreb, tvrtka upisana u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 080766813, EORI HR53014801321,
temeljni kapital 270.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; Uprava: Tea Matoš; IBAN: HR6723400091110483541, Privredna banka Zagreb d.d., Račkog 6, HR-10000 Zagreb

Bododo Media d.o.o., Ozaljska 34, HR-10000 Zagreb, registered at the Commercial Court of Zagreb, registration # 080766813, EORI # HR53014801321,
Founding capital: 270.000 HRK, Management Board: Tea Matoš; IBAN: HR6723400091110483541, Privredna banka Zagreb d.d., Račkog 6, HR-10000 Zagreb